Menu

Beter in balans

Je mag er zijn, en je hebt recht op geluk.

Als levend wezen heb je een set aan behoeftes in je bestaan: je materiële zekerheid, liefde en intimiteit, een zinvolle tijdsdbesteding, kennis en de vele andere aspecten die een mensenleven rijk kan zijn.

Die behoeftes staan niet los van elkaar. Wie leeft op het randje van de afgrond vindt moeilijker de kans om een boek te lezen of een hobby te ontwikkelen. Je moet eten en een zekere structuur in je leven hebben om creatief te zijn en zelf liefde aan anderen te kunnen geven.

Als één of meer behoeften niet vervuld worden, raak je uit balans. Dat kan als je persoonlijke integriteit ernstig wordt geschonden (verwaarlozing/geweld), wat tot een trauma leidt in je basis. Als je eigen creativiteit voortdurend wordt gefrustreerd, leidt dat tot verdere verstoring. En die versterken elkaar.

Je gefrustreerde behoeften leiden tot spanningen in je lichaam. Hoewel spanning en zelfs stress normaal zijn, zijn ze in chronische vorm ongezond en kunnen tot ziekten leiden.

Spanningen verstoren de normale energiestromen die een gezond en evenwichtig mens nodig heeft. Dat is ook merkbaar in de zogenaamde chakra’s, die worden gebruikt in yoga. De chakra’s vormen een model van het menselijke lichaam dat bestaat naast het medische model. Het medische model, dat wordt gebruikt om pillen toe te dienen en indien gewenst in te snijden, kun je zien als het deeltjesmodel. De chakra’s zijn een energiemodel. Alles in het universum heeft beide karakters.

Je kunt jezelf meestal niet opereren of je eigen pillen uitzoeken. Maar chakra’s geven concrete handvatten om jezelf te begrijpen – en je balans te herstellen. Uiteraard alleen als je daar zelf toe gemotiveerd bent.

Onbalans in een chakra is meestal gekoppeld aan spier- of ingewandsklachten op dat niveau. Verwaarlozing en (seksueel) geweld tasten het basischakra (1) aan. Een onbevredigend liefdesleven het tweede. Bij veel tegenslag kan je solar plexus (3) ontregeld raken. Dan kun je ook in gewicht toe- of afnemen, en spijsverteringsproblemen krijgen. Bij verstoringen in de liefde (te weinig geven of ontvangen) raakt met je hartchakra (4) je ademhaling verstoord, kun je hartklachten krijgen, steken in de borststreek of RSI in je armen.

Door onbalans in de onderste chakra’s raakt vaak ook de keel (5) van slag. Dan kun je een kikker in je keel voelen, nekkramp of migraine krijgen.

Ook het hoofd (6) kan in onbalans raken, en bijvoorbeeld te druk zijn, ongefocust of anderszins. Dan kom je ook op het terrein van de psychische labels zoals borderline, AD(H)D, PDD-NOS en ASS (autisme). En tot slot is het kruinchakra (7), wat ik bij voorkeur zie als zetel van je wijsheid, alleen in evenwicht als de rest dat ook is.

Voor een deel van de genoemde issues zijn medische behandelingen beschikbaar. Yoga, massage en meditatie vervangen deze op geen enkele wijze. Maar daarmee breng je wél eigenhandig je energie weer aan het stromen. De blokkades (trauma’s) in je lijf worden verzacht en je energie gaat beter stromen. Dat geeft rust en energie. Door zo jezelf te hervinden, zul je van andere mensen een positievere respons krijgen. Zij zullen bevestigen wat ik daarnet al schreef, maar wat velen die dat proberen echt te voelen nog niet geloven.

Dat is: je mag er zijn.

Noot. Dit artikel is eigenlijk aan herziening toe. De chakra’s worden hier beter besproken. Ik laat deze post staan als momentopname.

Dit bericht zit in:

Tag: autisme, chakra’s, yoga

Categorie: Uncategorized